Kärt återseende


Peter Danielson har haft huvudrollen i två projekt:

Andliga Sånger under eget namn, samt

den nya Schytts CDn som nu bara väntar på pressning!!